Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στις 4 Απριλίου θα κυκλοφορήσει η νέα έκδοση της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού εμπορίου WooCommerce σύμφωνα με τις δηλώσεις του επικεφαλή του έργου Mike Jolley. Κατά την διάρκεια της φάσης των δοκιμών της beta της έκδοσης 2.7 η ομάδα δοκιμών ανακάλυψε ένα σημαντικό σφάλμα στις χρονικές σημάνσεις και αποφασίστηκε να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές και μεγαλύτερου μεγέθους βελτιώσεις, εκεί οφείλεται και η αλλαγή στην ονομασία, η μετάβαση από την έκδοση 2.7 στην 3.0.0. 

Ξεκινώντας με την έκδοση WooCommerce 3.0.0 το project θα χρησιμοποιήσει semantic versioning ή SenVer. Η Σημασιολογική διαχείριση των εκδόσεων (semantic versioning) ορίζει τρεις αριθμούς ψηφίων ανά έκδοση, αυτό γίνεται για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το μέγεθος και το είδος της αναβάθμισης της πλατφόρμας βάση της αλλαγής του ψηφίου. Το WooCommerce έχει σταδιακές ενημερώσεις όπως ακριβώς και το WordPress και αποτελείται από εκδόσεις με κωδικές ονομασίες αποτελούμενες από 3 ψηφία. Πιο αναλυτικά, εάν υπάρχει αλλαγή στο πρώτο ψηφίο έχουμε μεγάλη αναβάθμιση που πολλές φορές συνοδεύεται από προσθήκη νέου API, αν αλλάζει το δεύτερο ψηφίο έχουμε συνήθως αναβάθμιση μικρότερου μεγέθους η οποία όμως είναι συμβατή με τις πιο παλιές εκδόσεις και έχει δυνατότητα backwards-compatible και όταν έχουμε αλλαγή στο τρίτο ψηφίο συνήθως έχουμε ενημέρωση  μικρού μεγέθους που απλά διορθώνει κάποια μικρά λάθη ή σφάλματα.

Για την ομαλή μετάβαση στη νέα έκδοση, αποφασίστηκε να δοθεί στην κοινότητα η δοκιμαστική έκδοση WooCommerce 3.0.0 RC1 (Release Candidate) για έλεγχο, διάρκειας μιας εβδομάδας στην αρχή αλλά στην πορεία κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί περισσότερος χρόνος, δυο εβδομάδες ακόμα περιθώριο. Καθώς για την δοκιμή της beta έκδοσης είχαν δοθεί τρεις μήνες στην κοινότητα για ελέγχο, οπότε μια εβδομάδα περιθώριο για έλεγχο της τελικής έκδοσης είναι αρκετά μικρό χρονικά και δεν θα υπήρχε ο χρόνος για τυχόν αλλαγές. Το νέο αυτό για την παράταση των δυο εβδομάδων ήρθε την καλύτερη στιγμή και η κοινότητα του WooCommerce υποδέχτηκε αυτό το νέο με ενθουσιασμό. Χαρακτηριστικές ανακοινώσεις για την επικείμενη κυκλοφορία της νέας έκδοσης μπορείτε να δείτε στον επίσημο forum της κοινότητας.

Αναμένουμε την κυκλοφορία της νέας έκδοσης WooCommerce 3.0.0 η οποία θα είναι διαθέσιμη στον πίνακα ελέγχου του WordPress στις 4 Απριλίου.