Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Digi-mobile: Μετάθεση της έναρξης υποβολής αιτήσεων

Πρόσφατα άρθρα post-image-alt

Μετατίθεται η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των επιχειρήσεων για τη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές – ταμπλέτες (digi-mobile)» του Επιχειρησιακού «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το νέο χρονοδιάγραμμα υποβολής για τους δικαιούχους σύμφωνα με την εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. είναι : 

  • Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00
  • Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00
  • Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00
  • Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00

Η δράση «digi-mobile» αξιοποιεί πόρους συνολικού ύψους 15.000.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-13 και στοχεύει στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο, με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών, ώστε να τις εντάξουν παραγωγικά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενο έργο διαμορφώνεται από το δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης.

Η μέγιστη επιχορήγηση αφορά στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα:

  • €7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις native mobile και web mobile εφαρμογών
  • €1.400 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει web mobile portal

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων έργων δεν θα ξεπερνά τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους, δηλαδή την ημερομηνία υπογραφής εκ μέρους της εταιρίας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της αίτησης συμμετοχής στη δράση.

Η Synergic Software εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη mobile εφαρμογών και websites.Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το πώς θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε τη δράση digi-mobile.